• Coaching i trening mentalny dedykowany jest dla zawodników startujących w zawodach kynologicznych ze swoimi psami. 

  Podczas treningu każdy skupia się w 90% na stronie fizycznej, a w 10% na psychicznej, podczas gdy w trakcie zawodów to umysł rządzi w 90%.” Elka Graham, australijska legenda pływacka.

  Do kogo skierowane są warsztaty i sesje indywidualne z coachingu i treningu mentalnego? Do osób, które:

  • trenują z psami,
  • biorą udział w akcjach ratowniczych,
  • startują lub planują starty w zawodach kynologicznych,
  • chcą „zaprogramować” głowę do startów i akcji,
  • gotowe są na zmiany i pracy nad sobą,
  • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie.

  O czym będzie mowa na warsztacie "Coaching i trening mentalny"?

  • Życie i sport –„ jazda rowerem” (wykorzystanie narzędzi coachingowych)
  • Główne filary udanego startu,
  • Pomoc psychologii sportu, coachingu i treningu mentalnego w przygotowaniach do zawodów, akcji ratowniczych,
  • Podróż do Egiptu, czyli piramidy wykorzystywane w psychologii, treningu mentalnym,
  • Kluczowe umiejętności zawodnika, przewodnika - krąg doskonałości oraz postawa sportowa,
  • Jak zadbać, wzmocnić, przygotować psychikę dzięki treningowi mentalnemu,
  • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna,
  • Wyznaczenie celu głównego, celów zadaniowych i wynikowych,
  • Różnice między wizualizacją a treningiem wyobrażeniowym,
  • Znaczenie dialogu wewnętrznego,
  • Zależności między emocjami a motywacją, pewnością siebie a koncentracją,
  • Stany zawodnika: gotowość startowa, gorączka startowa, apatia startowa,
  • Mapa – droga i przystanki do startu,
  • Model teamu w koncentracji, czyli 5R+3R

  Podczas warsztatów będzie mowa o podejściu, cyklach i modelach stosowanych w psychologii sportu, która będzie przeplatana wieloma ćwiczeniami. Tak, aby każdy uczestnik miał możliwość dostosować przedstawiane podejścia do siebie.

  O czym będzie mowa na sesjach indywidualnych?

  • sesje dostosowywane są do potrzeb każdego zawodnika,
  • cel i zakres tematyczny określa zawodnik.

  Biorąc udział w warsztatach i sesjach indywidualnych dowiesz się jak pracować nad:

  • pewnością siebie,
  • koncentracją,
  • radzeniem sobie w trudnych, stresujących sytuacjach.

  Zapraszam na:

  • warsztaty,
  • sesje indywidualne,
  • sesje indywidualne - online.