Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest firma Isef, al. Jana Pawła II 65/155, 01-038 Warszawa, z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, na adres info@hidogs.pl,
 • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług: obsługi wizyty na stronie hidogs.pl, przetworzenia złożonego zamówienia, przeprowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, a także zawierania i wykonywania umów, w tym uiszczania zapłaty, umożliwienia kontaktu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
 • ISEF przetwarza dane osobowe:
 • pozyskane bezpośrednio od Państwa – np. informacje przekazane na umowach i formularzach zgłoszeniowych użytkowników, zamówieniach,
 • Z racji obowiązków, jesteśmy obowiązani gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
 • dane kontaktowe (numery telefonów, faksów, adresy email, adres korespondencyjny, adres),
 • dane osobowe (imiona i nazwiska),
 • dane transakcyjne (obejmujące szczegóły złożonych przez Państwa zamówień),
 • dane komunikacyjne (korespondencja oraz rozmowy telefoniczne z Państwem),
 • dane finansowe (informacje o zrealizowanych płatnościach),
 • dane techniczne (informacje o urządzeniu, z którego realizowane są zamówienia).
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym wykonania umowy ( realizacji zamówionego warsztatów/kursu/szkolenia)  zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Wszystkie pozostałe dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • prawo do cofnięcia zgody ( w wypadku jej wyrażenia na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem np. poprzez wysłanie emaila cofnięciem zgody na adres: info@hidogs.pl
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem do uczestnictwa w warsztatach/ kursie/szkoleniu.
 • Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies). Ponadto Państwa dane będą przetwarzane do celu realizacji usług stronie hidogs.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jako niezbędne do  wykonania umowy ( realizacji warsztatów/ kursów/ szkoleń) której jest Pan/Pani stroną, na  podstawie   6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będzie firma ISEF, biuro rachunkowe, prowadzący szkolenia,  a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa ( min. ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie), z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 • ISEF gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich w sposób niezgodny z tymi celami. Celami tymi są: • odpowiedzi na zgłoszenia, kompleksowa obsługa zapytań dotyczących warsztatów/ szkoleń/ kursów organizowanych przez ISEF • zawarcie, należyte wykonywanie i rozwiązanie zamówienia, umów oraz inne czynności niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem.
 • Pliki cookies -Serwis hidogs.pl i jego subdomeny wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich. Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie). Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.